Wykonujemy badania laboratoryjne a w szczególności badamy parametry płynów obróbkowych:

 • stężenie metodą chemiczną;
 • stężenie refraktometrem;
 • poziom pH emulsji;
 • twardość ogólna emulsji;
 • poziom biocydu w emulsji;
 • odporność na pienienie;
 • działanie korodujące emulsji – metoda Ford i Herbert;
 • skażenie mikrobiologiczne emulsji - bakterie, grzyby, drożdże;
 • przewodność elektryczna;
 • rozpuszczone cząsteczki stałe;
 • badania kontrolne próbek wody;
 • testy mieszalności emulsji;